Fjerne fjellknaus/støpe ringmur

I boden min er det i ene hjørnet bygget over litt fjell slik at det kommer inn i rommet. Gulv bjelke er lagt rett på fjellet. Ønsker å fjerne dette for å få mer gulvareal, og å utrede fuktproblem på bjelke… hvordan gjør eg dette uten å måtte fjerne enorme mengder med stein?
Eller kan eg kun ta toppen av fjellbiten bort og støpe en mur med drenerungshull for vann på tvers, og lage en 5-10cm hopphøying av gulv bort til vegg?