Brukervilkår

Generelle Vilkår

Under finner du brukervilkår for snekkerforum.no

Your permission to use the forum is subject to the following conditions:

  1. Du må være minst tretten år gammel for å være medlem på dette forumet.

  2. Snekkerforum forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang dersom du bryter forumets brukervilkår

  3. Du plikter å følge forumets vilkår for bruk ved å være medlem her. Kort sagt, kardemommeloven og norsk lov hvor den ikke gjelder

  4. Du må følge norsk lov

  5. Egenreklame er innafor, annonsering av tjenester og salg av produkter må håndteres på finn eller facebook marketplace. Si gjerne fra om du har laget en ny video på YT eller oppdatert bloggen din. Det anses som egenreklame

Innholdsregler

  1. Oppfør deg pent, ikke post nakenbilder eller annet støtende innhold

  2. Ikke post andres bilder som dine egne. Det kan være litt trøblete med tanke på innholdseierskap og kopirett.

Håndheving

Vi undersøker etter beste evne dersom det skjer noe og enten sender det over til politi om det er lovbrudd, eller tar en samtale på bakrommet om hva som er passende konsekvens for en gitt hendelse. Det kan være sletting av innhold, endring av innhold og mer eller mindre pålagt ferie for brukeren som har brutt forumsreglene. Noen som du mener har delt innhold som ikke passer seg? Kontakt oss

Your Account

For å opprette en konto må du oppgi litt informasjon om deg selv. Hvis du oppretter en konto, samtykker du i å oppgi, som et minimum, en gyldig e-postadresse, og å holde denne adressen oppdatert. Du kan avslutte kontoen din når som helst.

Du samtykker i å være ansvarlig for alle handlinger som utføres med kontoen din, enten autorisert av deg eller ikke, inntil du enten stenger kontoen din eller varsler oss om at kontoen din har blitt kompromittert. Du samtykker i å varsle selskapet umiddelbart hvis du mistenker at kontoen din har blitt kompromittert. Du godtar å velge et sikkert passord for kontoen din, og holde det hemmelig.

Vi kan begrense, suspendere eller stenge kontoen din på forumet i henhold til retningslinjer for håndtering av opphavsrettsrelaterte fjerningsforespørsler, eller hvis vi med rimelighet mener at du har brutt noen av reglene i disse vilkårene.

Ditt innhold

Du er eneansvarlig for innhold du sender til forumet. Du samtykker i å ikke feilaktig antyde at innhold du sender til forumet er sponset eller godkjent av snekkerforum.

Innhold du sender til forumet tilhører deg, og du bestemmer hvilken tillatelse du skal gi andre for det. Men som et minimum lisensierer du selskapet til å levere innhold som du sender til forumet til andre brukere av forumet. Denne spesielle lisensen lar selskapet kopiere, publisere og analysere innhold du sender til forumet. Dette betyr at dersom du sletter kontoen din, kan kopier av innholdet du har skapt fortsatt være tilstede.

Når innhold du sender inn blir fjernet fra forumet, enten av deg eller av snekkerforum, slutter snekkerforums spesiallisens når den siste kopien forsvinner fra sikkerhetskopier, cacher og andre systemer. Andre lisenser du bruker for innhold du sender inn, for eksempel Creative Commons-lisenser, kan fortsette etter at innholdet ditt er fjernet. Disse lisensene kan gi andre, eller snekkerforum selv, rett til å dele innholdet ditt gjennom forumet igjen.

Andre som mottar eller leser innhold du sender til forumet, kan bryte vilkårene du lisensierer innholdet ditt på. Du godtar at selskapet ikke vil være ansvarlig overfor deg for disse bruddene eller konsekvensene deres.

Ditt ansvar

Du godtar å holde snekkerforum skadesløs fra juridiske krav fra andre relatert til ditt brudd på disse vilkårene, eller brudd på disse vilkårene av andre som bruker kontoen din på forumet. Både du og ssnekkerforum er enige om å varsle den andre parten om eventuelle rettskrav som du måtte måtte holde snekkerforum skadesløs for så snart som mulig. Hvis snekkeforum unnlater å varsle deg om et rettskrav umiddelbart, trenger du ikke å holde snekkerforum skadesløs for skader som du kunne ha forsvart deg mot eller mildnet med umiddelbar varsel. Du samtykker i å la snekkerforum kontrollere etterforskning, forsvar og oppgjør av juridiske krav som du måtte holde snekkerforum skadesløs for, og å samarbeide med disse anstrengelsene. Ssnekkerforumt samtykker i å ikke godta et forlik som innrømmer feil for deg eller pålegger deg forpliktelser uten din forhåndsavtale.

Ansvarsfraskrivelse

Du aksepterer all risiko ved å bruke forumet og innholdet på forumet. Så langt loven tillater det, tilbyr selskapet og dets leverandører forumet som det er, uten noen som helst garanti

Grenser for byrde

Verken snekkerforum eller dets leverandører vil være ansvarlig overfor deg for kontraktsbrudd som deres personell ikke med rimelighet kunne ha forutsett da du godtok disse vilkårene.

Tilbakemelding

Snekkerforum tar gjerne imot tilbakemeldinger og forslag til forumet. Se Kontakt-delen nedenfor for måter å komme i kontakt med oss på.

Du godtar at selskapet står fritt til å handle på tilbakemeldinger og forslag du gir, og at selskapet ikke trenger å varsle deg om at tilbakemeldingen din ble brukt, få tillatelse til å bruke den eller betale deg. Du samtykker i å ikke sende tilbakemeldinger eller forslag som du tror kan være konfidensielle eller proprietære, til deg eller andre.

kontostenging

Du eller snekkerforum kan avslutte avtalen som er skrevet i disse vilkårene når som helst. Når avtalen vår avsluttes, opphører også din tillatelse til å bruke forumet.

Følgende bestemmelser overlever slutten av avtalen vår: Ditt innhold, Tilbakemelding, Ditt ansvar, Ansvarsfraskrivelser, Byrde, og Generelle vilkår.

Disputter

Forumet eksisterer under governing_law og alle disputter må som sådan finne sted i det norske rettssystemet.

Generelle bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene ikke kan håndheves som skrevet, men kan endres for å gjøre den håndhevbar, bør denne bestemmelsen endres i den minste grad som er nødvendig for å gjøre den håndhevbar. Ellers bør denne bestemmelsen fjernes.

Verken utøvelse av rettigheter i henhold til denne avtalen, eller fraskrivelse av brudd på denne avtalen, fraskriver seg noe annet brudd på denne avtalen.

Disse vilkårene omfatter alle avtalevilkårene mellom deg og snekkerforum om bruk av forumet. Disse vilkårene erstatter alle andre avtaler om din bruk av forumet, skriftlig eller ikke.

Kontakt

Du kan varsle snekkerforum under disse vilkår og sende spørsmål eller henvendelser til <contact_email>.

Snekkerforum kan varsle deg under disse vilkårene ved å bruke e-postadressen du oppgir for kontoen din på forumet, eller ved å legge ut en melding til hjemmesiden til forumet eller kontosiden din.

Endringer

Snekkerforum oppdaterte sist disse vilkårene 07.05.2023, og kan oppdatere disse vilkårene igjen. For oppdateringer som inneholder vesentlige endringer, godtar selskapet å sende deg en e-post hvis du har opprettet en konto og oppgitt en gyldig e-postadresse. Selskapet kan også kunngjøre oppdateringer med spesielle meldinger eller varsler på forumet.

Når du får beskjed om en oppdatering av disse vilkårene, må du godta de nye vilkårene for å fortsette å bruke forumet.